Nr: 11 din: 28022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniul privat al comunei Buhoci