Nr: 11 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al primarului Comunei Buhoci