Nr: 12 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr.72/03.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Împrejmuire Școli Gimnaziale Comuna Buhoci”