Nr: 13 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr.74/03.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Împrejmuire Școli Gimnaziale Comuna Buhoci”