Nr: 16 din: 19022024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr.13 din 31.01.2024 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny" precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.