Nr: 18 din: 16022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Buhoci pentru anul 2018