Nr: 21 din: 27042022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea de catre com. Buhoci, jud Bacau, a devizului general integrat (DG) si a cererii de finantare (CF) pentru investitita : "Infiintarea sistemului public de distributie a gazelor naturale, in comunele Ungureni, Parincea si Filipeni, jud Bacau, componente ale A.D.I Ungureni - Buhoci, Bacau, jud Bacau", investitie derulata prin intermediul A.D.I Ungureni - Buhoci, Bacau, identificata cu cod fiscala 24125028, nr. inscrierii in registrul special : 27/ a/04.06.2008 partea ASOCIATII, prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny" aprobat prin OUG 95 / 2021