Nr: 26 din: 07042023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind imputernicirea primarului UAT Buhoci sa voteze la sedinta Adunarii Generale a ADIZM Bacau