Nr: 27 din: 22042023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea participarii UAT Buhoci la Programul privind casarea autoheviculelor uzate