Nr: 26 din: 28022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea ”PRIORITĂȚI - OBIECTIVE - PLAN ACȚIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA ECOMICO-SOCIALĂ 2018”