Nr: 27 din: 28022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea folosinței drumurilor comunale și sătești de pe raza UAT Buhoci, către Balastiera ROGOAZA, de către SC MUV SRL