Nr: 36 din: 29032018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Buhoci, județul Bacău în vederea desemnării a unui reprezentant al acestora în Comisia Locală de fond Buhoci