Nr: 37 din: 29032018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr.6 din 26.02.2010 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General al Comunei Buhoci și a Regulamentului Local de Urbanism