Nr: 38 din: 30082022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind respingerea Proiectului de notare cu privire la Aprobarea Actului Aditional nr 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in municipiul Bacau si 22 de comune limitrofe nr 1211 / 4003 din 06.05.2021