Nr: 43 din: 09092022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport deseuri municipale in municiupiul Bacau si 22 de comune limitrofe nr.1211/4003 din 06.05.2021