Nr: 4 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL Buhoci privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare