Nr: 41 din: 30082022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico - economici ai proiectului " Reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Buhoci, structura a Scolii Gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau "