Nr: 46 din: 29092022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea identificarii terenurilor libere de pe raza UAT Buhoci ce pot fi valorificate pentru inchiriere / concesionare