Nr: 47 din: 29062023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea contributiei UAT Buhoci la ADI Zona Metropolitana Bacău