Nr: 48 din: 29062023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Buhoci a terenurilor si cladirile aferente obiectivului de investitii ,,Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare în Comuna Buhoci".