Nr: 49 din: 09092021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul " Reabilitare, modernizare si dotare a Scolii Buhoci, structura a Scolii Gimnaziale Buhoci, comuna Buhoci, judetul Bacau"