Nr: 50 din: 09092021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finantare privind implementarea proiectului integrat " Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare comuna Buhoci, judetul Bacau "