Nr: 49 din: 29092022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind completarea si modificarea HCL nr 23 din 12.05.2022 privind aprobarea proiectului " Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in comuna Buhoci " si infiintare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Buhoci " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reincarcare vehicule electrice - statii de reincarcare pentru vehicule electrice " in cadrul PNRR / Componenta C1 - Fondul Local si a cheltuielilor aferente acestui proiect.