Nr: 5 din: 08022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificarii devizului general estimativ aferent investitiei " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir, si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau " derulata prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny "