Nr: 6 din: 08022022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buhoci pentru anul 2022