Nr: 56 din: 28092021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea investitiei " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau, derulata prin proiectul national de investitii " Anghel Saligny "