Nr: 65 din: 25102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 12 mp din domeniul public al comunei Buhoci, judetul Bacau, teren ocupat pe durata de existenta a instalatiilor de utilitate publica pentru obiectivul " Lucrari in LEA JT pentru realizarea coexistentei LEA JT cu iluminatul public din comuna Buhoci, judetul Bacau "