Nr: 64 din: 25102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1269 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Buhoci, judetul Bacau, pentru construire spatiu comercial