Nr: 59 din: 25102021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii " Anghel Saligny " si a devizului general estimativ aferent investitiei " Modernizare drumuri comunale si satesti in satele Buhoci, Dospinesti, Bijghir si Coteni, Comuna Buhoci, judetul Bacau"