Nr: 61 din: 06092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea efectuării analizelor de risc la securitatea fizică pentru clădirea Primăriei Comunei Buhoci și asigurarea fondurilor necesare