Nr: 61 din: 23122020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 82/26.10.2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii " REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT BIJGHIR, COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU "