Nr: 62 din: 23122020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Comunei Buhoci a unor procese verbale de contraventie reprezentand amenzi ale debitorilor decedati.