Nr: 64 din: 25092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul privind prestarea serviciului de colectare și transport al deșeurilor menajere