Nr: 68 din: 31102023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci