Nr: 69 din: 31102023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind mandatarea primarului UAT Buhoci pentru a vota aprobarea listei de candidati propusi de Comisia de selectie A.D.I.B spre a fi mandatati de A.G.A C.R.A.B in Consiliul de Administratie al S.C C.R.A.B S.A Bacau