Nr: 7 din: 01022023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Buhoci pentru anul 2023