Nr: 75 din: 28112019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr. 26 / 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Buhoci, Jud. Bacau"