Nr: 75 din: 28112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Buhoci