Nr: 76 din: 28112023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane in aria teritoriala de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau ( ADIZM )