Nr: 77 din: 09122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea investitiei ,,Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Buhoci, judetul Bacau", si aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai acestei investitii