Nr: 8 din: 31012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Buhoci, județul Bacău

Print Friendly, PDF & Email