Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative2020-01-22T12:50:05+02:00

Hotărâre

Nr: 25 din: 30-04-2020
HCL privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de inregistrari video

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 30-04-2020
HCL privind aprobarea Contractului de voluntar pentru personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei BUHOCI, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 23 din: 30-04-2020
HCL privind aprobarea Normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei BUHOCI, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 30-04-2020
HCL privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 21 din: 22-04-2020
HCL privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 31-03-2020
HCL privind modificarea HCL nr. 26/09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINT PUBLIC IN COMUNA BUHOCI, JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 31-03-2020
HCL privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria C1al comunei Buhoci, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 31-03-2020
HCL privind completarea Anexei la HCL nr.30/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Buhoci

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 31-03-2020
HCL privind aprobarea sustinerii din bugetul local a costurilor rezultate din devizele tehnice de lucrari efectuate pe domeniul public al comunei, in vederea bransarii/racordarii la Sistemul de Apa si Canalizare a cetatenilor comunei

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 31-03-2020
HCL privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 3519 mp, in doua loturi, teren ce apartine domeniului public al comunei Buhoci

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 25
Rezultate 245
Go to Top