Nr: 66 din: 25092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului Operativ de acțiune proprie de intervenții pe drumurile comunale și sătești, pentru prevenirea și combaterea inzăpezirii acestora pentru perioada 2018-2019