Nr: 67 din: 25092018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii cu un an a contractului de finanțare privind implememntarea proiectului integrat „Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare comuna Buhoci, jud. Bacău”